0

Anna Netrebko (Sopranistin) und Yusif Eyvazov (Tenor)